Regulamin sklepu „Bridartis”

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży 

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Bridartis;

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://bridartis.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie bridartis.pl

Sprzedawca - firmę działającą pod nazwą BridaArt Magdalena Wolak z siedzibą w Olszowa 111/5, NIP: 8733212357, REGON: 123056979 ; e-mail: info@bridartis.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego. 

Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie. 
 2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. 

 

§ 3 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. 
 2. Zamówienia można składać przez stronę internetową wypełniając formularz zamówienia na stronie.
 3. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu  przez cały rok. Zamówienia składane w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty oraz  w niedziele i w święta rozpatrywane będą od najbliższego dnia roboczego. Zamówienia realizowane są maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od momentu akceptacji projektu.
 4. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Polski. W innym przypadku, np.w przypadku chęci zamówienia i dostarczenia przesyłki do innego kraju, przed złożeniem zamówienia wymagany jest kontakt (mailowy lub telefoniczny) w celu ustalenia szczegółów.
 5. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail. Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo e-mail z prośbą o jego potwierdzenie.
 6. Zamówienia nie potwierdzone nie zostaną zrealizowane. Może się zdarzyć, że Państwa adresy e-mailowe są wpisane nieprawidłowo, w przypadku niepotwierdzonego zamówienia w przeciągu 3 dni zamówienie zostanie anulowane.
 7. Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty i z wyrażeniem zgody na dobrowolne zawarcie umowy kupna-sprzedaży, a także oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu. 
 8. Wszystkie towary dostępne w sklepie „Bridartis” pochodzą z legalnych źródeł.
 9. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia. 
 10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.
 11. Czas realizacji zamówienia zaproszeń oraz dodatków jest różny w zależności od miesiąca - więc prosimy sprawdzać na bieżąco aktualny czas realizacji).
 12. W cenie zaproszeń lub dodatków: jest pełna personalizacja oraz poprawki, wypisane w jednym mailu, za każde kolejne poprawki jest dopłata.
 13. Zmiany w projekcie takie jak zmiany czcionek, koloru czcionek, układu tekstów są dodatkowo płatne jednorazowo w zakładce USŁUGI.
 14. Zaproszenia ślubne i dodatki w innym języku niż polski - będą liczone jako płatna dodatkowo usługa, do dokupienia w zakładce USŁUGI. (dodatkowa wersja językowa).
 15. Zamówienia realizujemy po akceptacji projektu/ projektów. W przypadku jeśli klient nie odpowiada na maile z wysłanymi projektami w ciągu 7 dni roboczych i nie kontaktuje się z nami w żaden inny sposób, zamówienie realizowane jest wg przesłanego projektu i danych przesłanych w formularzu bez oczekiwania na elektroniczną akceptację projektu/projektów.
 16. Poszczególne zaproszenia/ karty zaproszeń mogą delikatnie różnić się wymiarami +/- 1-2 mm - jest to związane z ręczną obróbką oraz maszynowym sposobem cięcia zaproszeń.
 17. Zaproszenia ślubne drukowane na papierze prążkowanym mogą różnić się kierunkiem prążków (ułożone poziomo lub pionowo) w tej samej partii zaproszeń. Nie ma możliwości wyboru kierunku prążkowania. 
 18. Efekty wydruku może różnić się od wglądu projektu w formie elektronicznej ze względu na różne ustawienia monitora oraz ze względu na wybór rodzaju papieru.
 19. Z przyczyn technicznych (różnych partii materiałów eksploatacyjnych) zmian w kalibracji sprzętu itp. zamówienia składane w dłuższych odstępach czasu lub próbki mogą różnić się kolorystycznie. Jest to zjawisko normalne i różnice kolorystyczne między zamówieniami nie podlegają reklamacji.

§ 4 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich. Kosztami dostawy obciążony zostaje Kupujący, chyba, że zaznaczono inaczej. Koszty dostawy określone są w cenniku dostawy.
 3. Przy wybraniu przesyłki kurierskiej wymagane jest podanie nr telefonu dla kontaktu przez kuriera.
 4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. 
 5. Zgodnie z art. Art. 491. § 1. Kodeksu Cywilnego w przypadku nieodebrania przesyłki, powtórna wysyłka możliwa jest wyłącznie po uiszczeniu przez Kupującego kwoty ponownego kosztu wysyłki oraz opłaty za zwrot przesyłki naliczanej zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej/poczty.
 6. Przy odbiorze paczki prosimy sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona lub czy nie brakuje towaru . W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia czy braku, należy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa zgadza się z zamówieniem i czy nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się zgniecione, ubite, czegoś brakuje itp., należy w obecności doręczyciela spisać protokół szkody. 
 7. W przypadku stwierdzenia niekompletności towaru lub niezgodności towaru z zamówieniem, należy spisać formularz reklamacyjny, a następnie złożyć zgłoszenie reklamacyjne na adres info@bridartis.pl.  Jeśli reklamacja dotyczy uszkodzenia podczas transportu prosimy o dołączenie protokołu szkody spisanego w dniu odbioru przesyłki. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru ponosi klient, zaś sklep zwraca koszty towaru oraz najtańszej formy przesyłki dostępnej w sklepie natychmiast po otrzymaniu paczki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Prosimy przed odesłaniem towaru skontaktować się z nami pod nr telefonu 14 666 44 66 lub e-mailem (info@bridartis.pl). Pozwoli to na ustalenie właściwej procedury reklamacji.

§ 5 Płatności

 1. Możliwe są następujące formy płatności: zwykłym przelewem i przelewy24.
 2. Płatność za pomocą procesora płatności Przelewy24 jest dodatkowo obciążona opłatą w wysokości 1,45% kwoty zamówienia, którą pokrywa KLIENT.
 3. W tytule przelewu zwykłego należy wpisać imię i nazwisko osoby kupującej oraz numer zamówienia.
 4. Wysyłka za pobraniem możliwa jest tylko w wyjątkowych sytuacjach. Sklep „Bridartis” zastrzega sobie prawo do odmowy wysłania zamówienia za pobraniem.
 5. Brak wpłaty należności za zamówienie w ciągu 3-5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia powoduje jego anulowanie.

§ 6 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny , składając stosowne oświadczenie na piśmie.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), Kupujący będący klientem sklepu Bridartis.pl nie ma prawa do odstąpienia od umowy, gdyż przedmiotem świadczenia są produkty przygotowane na specjalne zamówienie i wg specyfikacji klienta i dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Towar ten nie może być odsprzedany innemu klientowi.
 3. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu akceptacji projektu, jeśli nie minęło 14 dni od momentu złożenia zamówienia. Jednak w przypadku gdy został wykonany już dla niego i wysłany do akceptacji - projekt graficzny, możliwy jest jedynie zwrot równy kwocie pomniejszonej o kwotę za wykonany projekt. Wartość wykonania projektu wynosi 30zł/produkt.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: BridaArt Magdalena Wolak Olszowa 111/5 32-842 Olszowa;
 5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

§ 7 Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Bridartis jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Po otrzymaniu paczki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności przesyłki ze złożonym zamówieniem i zaakceptowanymi projektami. Reklamację dotyczące zamawianych produktów (także reklamację odnośnie braków w otrzymanej przez Państwa przesyłce np. braku kilku zaproszeń lub innych produktów) można zgłosić do 7 dni roboczych od daty odebrania przesyłki.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@bridartis.pl. Bridartis zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. Sklep może odmówić uwzględnienia reklamacji w przypadku, gdy

 • - dotyczy formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zamówieniem złożonym na sklepie oraz wysłanym uzupełnionym formularzem zwrotnym dotyczącym poszczególnych elementów produktu (np. forma zaproszenia/dodatku, kolor, gramatura i struktura papieru, kolor sznurka itd).
 • - dotyczy treści zaproszeń lub dodatków, która jest zgodna z zaakceptowanym przez Kupującego projektem, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, stylistycznych, ortograficznych, literówek w treści zaproszenia,
 • - dotyczy błędów wynikających ze źle wypełnionego formularza, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, stylistycznych, ortograficznych, literówek w imionach i nazwiskach gości na zaproszenia oraz koperty, brak specjalnej odmiany nazwis
 • - dotyczy różnic w wyglądzie produktów wynikających z ustawień sprzętu komputerowego, monitora np. odcień nadruku, papierów ozdobnych, proporcje produktów,, różnic w kolorze wzorów pomiędzy projektem a wydrukiem (najbardziej zbliżony do projektu jest wydruk na papierze białym gładkim).
 • - dotyczy lekkich przesunięć względem osi, przesunięcia mogą dochodzić nawet do 2mm, jest to naturalny proces produkcyjny.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składanych zamówień oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego złożenie i realizację.
 5. Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

 

§ 9 Prawa autorskie

 1. Wszystkie wzory, grafiki, zdjęcia i inne materiały znajdujące się w serwisie bridartis.pl są objęte prawami autorskimi, które są wyłączną własnością właściciela serwisu.
 2. Zabrania się ich kopiowania, rozpowszechniania i użycia (w tym częściowego) bez zgody właściciela.
 3. W przypadku, gdy klient chce umieścić własną grafikę, zdjęcie itp niebędące w ofercie bridartis.pl, przesyłając nam ten utwór mailem, oświadcza, że ma prawa do użycia tego utworu i ponosi za ten utwór całkowitą odpowiedzialność. Serwis bridartis.pl nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane przez klienta utwory.

 

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bridartis a  Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.