Regulamin sklepu 鈥濨ridartis鈥

搂 1 Definicje

U偶yte w Regulaminie poj臋cia oznaczaj膮:

Klient 鈥 oznacza podmiot, na rzecz kt贸rego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mog膮 by膰 艣wiadczone us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 lub z kt贸rym zawarta mo偶e by膰 Umowa sprzeda偶y聽

Kodeks Cywilny 鈥 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin 鈥 niniejszy Regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w ramach sklepu internetowego Bridartis;

Sklep Internetowy (Sklep) 鈥 serwis internetowy dost臋pny pod adresem https://bridartis.pl, za po艣rednictwem kt贸rego Klient mo偶e w szczeg贸lno艣ci sk艂ada膰 Zam贸wienia;

Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod kt贸rymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, dzia艂aj膮ce w domenie bridartis.pl

Sprzedawca -聽sp贸艂k臋 dzia艂aj膮c膮 pod nazw膮 Bridartis Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Weso艂owie, gmina Zakliczyn, powiat Tarnowski, woj. Ma艂opolskie, adres: Weso艂贸w 47, 32-840 Zakliczyn, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego przez S膮d Rejonowy w Krakowie, XII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000835936, NIP: 8733275091, REGON: 38585315800000; e-mail: info@bridartis.pl, b臋d膮c膮 jednocze艣nie w艂a艣cicielem Sklepu Internetowego.聽

Towar 鈥 oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawc臋 za po艣rednictwem Strony Internetowej Sklepu, mog膮cy by膰 przedmiotem Umowy sprzeda偶y.

Umowa sprzeda偶y 鈥 umowa sprzeda偶y Towar贸w w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomi臋dzy聽Bridartis Sp. z o.o.,聽a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 鈥 ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Klienta, zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy sprzeda偶y, okre艣laj膮ce w szczeg贸lno艣ci rodzaj i liczb臋 Towaru.

搂 2 Postanowienia og贸lne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym maj膮tkowe prawa autorskie, prawa w艂asno艣ci intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a tak偶e do wzorc贸w, formularzy, logotyp贸w zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyj膮tkiem logotyp贸w i zdj臋膰 prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towar贸w, do kt贸rych to prawa autorskie nale偶膮 do podmiot贸w trzecich) nale偶膮 do Sprzedawcy, a korzystanie z nich mo偶e nast臋powa膰 wy艂膮cznie w spos贸b okre艣lony i zgodny z Regulaminem oraz za zgod膮 Sprzedawcy wyra偶on膮 na pi艣mie.聽
 2. Sprzedawca o艣wiadcza, i偶 publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 wi膮za膰 mo偶e si臋 z zagro偶eniem pozyskania i modyfikowania danych Klient贸w przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosowa膰 w艂a艣ciwe 艣rodki techniczne, kt贸re zminimalizuj膮 wskazane wy偶ej zagro偶enia. W szczeg贸lno艣ci stosowa膰 programy antywirusowe i chroni膮ce to偶samo艣膰 korzystaj膮cych z sieci Internet.聽

搂 3 Zam贸wienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowi膮 oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klient贸w do sk艂adania ofert zawarcia Umowy sprzeda偶y.聽
 2. Zam贸wienia mo偶na sk艂ada膰 przez stron臋 internetow膮 wype艂niaj膮c formularz zam贸wienia na stronie.
 3. Zam贸wienia w sklepie internetowym mo偶na sk艂ada膰 24 godziny na dob臋, 7 dni w tygodniu聽 przez ca艂y rok. Zam贸wienia sk艂adane w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty oraz聽 w niedziele i w 艣wi臋ta rozpatrywane b臋d膮 od najbli偶szego dnia roboczego. Zam贸wienia realizowane s膮 maksymalnie w ci膮gu 14 dni roboczych od momentu akceptacji projektu.
 4. Zam贸wienia realizowane s膮 wy艂膮cznie na terytorium Polski. W innym przypadku, np.w przypadku ch臋ci zam贸wienia i dostarczenia przesy艂ki do innego kraju, przed z艂o偶eniem zam贸wienia wymagany jest kontakt (mailowy lub telefoniczny) w celu ustalenia szczeg贸艂贸w.
 5. Koniecznym warunkiem realizacji zam贸wienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail. Po z艂o偶eniu zam贸wienia otrzymacie Pa艅stwo e-mail z pro艣b膮 o jego potwierdzenie.
 6. Zam贸wienia nie potwierdzone nie zostan膮 zrealizowane. Mo偶e si臋 zdarzy膰, 偶e Pa艅stwa adresy e-mailowe s膮 wpisane nieprawid艂owo, w przypadku niepotwierdzonego zam贸wienia w przeci膮gu 3 dni b臋dziemy si臋 kontaktowa膰 z Pa艅stwem telefonicznie w celu potwierdzenia zam贸wienia lub jego ewentualnego anulowania.
 7. Zam贸wienie produktu jest r贸wnoznaczne z obowi膮zkiem zap艂aty i z wyra偶eniem zgody na dobrowolne zawarcie umowy kupna-sprzeda偶y, a tak偶e o艣wiadczeniem o znajomo艣ci regulaminu dzia艂alno艣ci sklepu i jego przestrzeganiu.聽
 8. Wszystkie towary dost臋pne w sklepie 鈥濨ridartis鈥 pochodz膮 z legalnych 藕r贸de艂.
 9. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowi膮 ceny brutto聽 (zwolnienie z podatku VAT) i nie zawieraj膮 informacji odno艣nie koszt贸w Dostawy i wszelkich innych koszt贸w, kt贸re Klient b臋dzie zobowi膮zany ponie艣膰 w zwi膮zku z Umow膮 sprzeda偶y, o kt贸rych Klient b臋dzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i sk艂adaniu zam贸wienia.聽
 10. W przypadku niedost臋pno艣ci cz臋艣ci towar贸w obj臋tych zam贸wieniem klient jest informowany o stanie zam贸wienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.
 11. Czas realizacji zam贸wienia zaprosze艅 oraz dodatk贸w to do 14 dni roboczych od akceptacji projektu.
 12. W cenie zaprosze艅 lub dodatk贸w: jest pe艂na personalizacja oraz poprawki, wypisane w jednym mailu,za ka偶de kolejne poprawki jest dop艂ata za us艂ug臋 dodatkowego projektu.
 13. Zmiany w projekcie takie jak zmiana kolorystyki, uk艂adu, zamiana element贸w z innych wzor贸w naszych zaprosze艅 i dodatk贸w (je艣li s膮 mo偶liwe), obejmuj膮ca zmiany kosmetyczne we wzorze - to us艂uga dodatkowego projektu p艂atna dodatkowo.
 14. Zaproszenia 艣lubne i dodatki w innym j臋zyku ni偶 polski - b臋d膮 liczone jako p艂atna dodatkowo us艂uga.
 15. Poszczeg贸lne zaproszenia/ karty zaprosze艅 mog膮 delikatnie r贸偶ni膰 si臋 wymiarami +/- 1-2 mm - jest to zwi膮zane z r臋czn膮 obr贸bk膮 oraz r臋cznym sposobem ci臋cia zaprosze艅.
 16. Zaproszenia 艣lubne drukowane na papierze pr膮偶kowanym mog膮 r贸偶ni膰 si臋 kierunkiem pr膮偶k贸w (u艂o偶one poziomo lub pionowo) w tej samej partii zaprosze艅. Nie ma mo偶liwo艣ci wyboru kierunku pr膮偶kowania.聽
 17. Efekty wydruku mo偶e r贸偶ni膰 si臋 od wgl膮du projektu w formie elektronicznej ze wzgl臋du na r贸偶ne ustawienia monitora oraz ze wzgl臋du na wyb贸r rodzaju papieru.
 18. Z przyczyn technicznych (r贸偶nych partii materia艂贸w eksploatacyjnych) zmian w kalibracji sprz臋tu itp. zam贸wienia sk艂adane w d艂u偶szych odst臋pach czasu lub pr贸bki mog膮 r贸偶ni膰 si臋 kolorystycznie. Jest to zjawisko normalne i r贸偶nice kolorystyczne mi臋dzy zam贸wieniami nie podlegaj膮 reklamacji.

搂 4 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostaw臋 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zam贸wienia realizowane s膮 za po艣rednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich. Kosztami dostawy obci膮偶ony zostaje Kupuj膮cy, chyba, 偶e zaznaczono inaczej. Koszty dostawy okre艣lone s膮 w cenniku dostawy.
 3. Zam贸wione Towary s膮 dostarczane do Klienta za po艣rednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zam贸wienia.聽
 4. Zgodnie z art. Art. 491. 搂 1. Kodeksu Cywilnego w przypadku nieodebrania przesy艂ki, powt贸rna wysy艂ka mo偶liwa jest wy艂膮cznie po uiszczeniu przez Kupuj膮cego kwoty ponownego kosztu wysy艂ki oraz op艂aty za zwrot przesy艂ki naliczanej zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej/poczty.
 5. Przy odbiorze paczki prosimy sprawdzi膰, czy przesy艂ka nie jest uszkodzona lub czy nie brakuje towaru . W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia czy braku, nale偶y w obecno艣ci listonosza lub kuriera otworzy膰 paczk臋 i sprawdzi膰, czy towar zam贸wiony przez Pa艅stwa zgadza si臋 z zam贸wieniem i czy nie zosta艂 uszkodzony w czasie transportu. Je艣li produkty oka偶膮 si臋 zgniecione, ubite, czego艣 brakuje itp., nale偶y w obecno艣ci dor臋czyciela spisa膰 protok贸艂 reklamacyjny.聽
 6. W przypadku stwierdzenia niekompletno艣ci towaru lub niezgodno艣ci towaru z zam贸wieniem, nale偶y spisa膰 formularz reklamacyjny POBIERZ, a nast臋pnie z艂o偶y膰 zg艂oszenie reklamacyjne na adres info@bridartis.pl.聽 Je艣li reklamacja dotyczy uszkodzenia podczas transportu prosimy o do艂膮czenie protoko艂u reklamacyjnego. Koszty zwi膮zane z odes艂aniem reklamowanego towaru ponosi klient, za艣 sklep zwraca koszty towaru oraz najta艅szej formy przesy艂ki dost臋pnej w sklepie natychmiast po otrzymaniu paczki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane s膮 najp贸藕niej w ci膮gu 14 dni roboczych od ich wp艂yni臋cia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pe艂nowarto艣ciowy, a je艣li b臋dzie to ju偶 niemo偶liwe (na przyk艂ad z powodu wyczerpania zapas贸w), sklep zwr贸ci nabywcy r贸wnowarto艣膰 ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dost臋pne w sklepie towary do wyboru. Prosimy przed odes艂aniem towaru skontaktowa膰 si臋 z nami pod nr telefonu 14 666 44 66 lub e-mailem (info@bridartis.pl). Pozwoli to na ustalenie w艂a艣ciwej procedury reklamacji.

搂 5 P艂atno艣ci

 1. Mo偶liwe s膮 nast臋puj膮ce formy p艂atno艣ci: zwyk艂ym przelewem i przelewy24.
 2. P艂atno艣膰 za pomoc膮 procesora p艂atno艣ci Przelewy24 jest dodatkowo obci膮偶ona op艂at膮 w wysoko艣ci 1,45% kwoty zam贸wienia, kt贸r膮 pokrywa KLIENT.
 3. W tytule przelewu zwyk艂ego nale偶y wpisa膰 imi臋 i nazwisko osoby kupuj膮cej oraz numer zam贸wienia.
 4. Wysy艂ka za pobraniem mo偶liwa jest tylko w wyj膮tkowych sytuacjach. Sklep 鈥濨ridartis鈥 zastrzega sobie prawo do odmowy wys艂ania zam贸wienia za pobraniem.
 5. Brak wp艂aty nale偶no艣ci za zam贸wienie w ci膮gu 3-5 dni roboczych od daty z艂o偶enia zam贸wienia powoduje jego anulowanie.

搂 6 Odst膮pienie od Umowy sprzeda偶y

 1. Klient b臋d膮cy Konsumentem, kt贸ry zawar艂 Umow臋 sprzeda偶y, mo偶e w terminie 14 dni odst膮pi膰 od niej bez podawania przyczyny , sk艂adaj膮c stosowne o艣wiadczenie na pi艣mie.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), Kupuj膮cy b臋d膮cy klientem sklepu Bridartis.pl nie ma prawa do odst膮pienia od umowy, gdy偶 przedmiotem 艣wiadczenia s膮 produkty przygotowane na specjalne zam贸wienie i wg specyfikacji klienta i dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Towar ten nie mo偶e by膰 odsprzedany innemu klientowi.
 3. Klient mo偶e wycofa膰 z艂o偶one zam贸wienie w ca艂o艣ci do momentu akceptacji projektu, je艣li nie min臋艂o 14 dni od momentu z艂o偶enia zam贸wienia. Jednak w przypadku gdy zosta艂 wykonany ju偶 dla niego i wys艂any do akceptacji - projekt graficzny, mo偶liwy jest jedynie zwrot r贸wny kwocie pomniejszonej o kwot臋 za wykonany projekt. Warto艣膰 wykonania projektu wynosi 30z艂/produkt.
 4. W przypadku odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰, umowa jest uwa偶ana za niezawart膮. Zwrot powinien nast膮pi膰 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni. Zakupiony towar nale偶y zwr贸ci膰 na poni偶szy adres:聽Bridartis Sp. z o.o., Weso艂贸w 47, 32-840 Zakliczyn.
 5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zosta膰 opakowany w odpowiedni spos贸b, zapewniaj膮cy brak uszkodze艅 przesy艂ki w trakcie transportu.
 6. Koszt opakowania i odes艂ania towaru ponosi Klient.

搂 7 Reklamacje dotycz膮ce Towar贸w

 1. Bridartis Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta b臋d膮cego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodno艣膰 z Umow膮 sprzeda偶y Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie okre艣lonym Ustaw膮 o szczeg贸lnych warunkach sprzeda偶y konsumenckiej.
 2. Po otrzymaniu paczki Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do sprawdzenia zgodno艣ci przesy艂ki ze z艂o偶onym zam贸wieniem i zaakceptowanymi projektami. Reklamacj臋 dotycz膮ce zamawianych produkt贸w (tak偶e reklamacj臋 odno艣nie brak贸w w otrzymanej przez Pa艅stwa przesy艂ce np. braku kilku zaprosze艅 lub innych produkt贸w) mo偶na zg艂osi膰 do 7 dni roboczych od daty odebrania przesy艂ki.
 3. Reklamacje, wynikaj膮ce z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, nale偶y kierowa膰 na adres info@bridartis.pl.聽Bridartis聽Sp. z o.o.聽zobowi膮zuje si臋 do rozpatrzenia ka偶dej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie by艂o mo偶liwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. Sklep mo偶e odm贸wi膰 uwzgl臋dnienia reklamacji w przypadku, gdy
 • - dotyczy formy jakiegokolwiek elementu, kt贸ry jest zgodny z zam贸wieniem z艂o偶onym na sklepie oraz wys艂anym uzupe艂nionym formularzem zwrotnym dotycz膮cym poszczeg贸lnych element贸w produktu (np. forma zaproszenia/dodatku, kolor, gramatura i struktura papieru, kolor sznurka itd).
 • - dotyczy tre艣ci zaprosze艅 lub dodatk贸w, kt贸ra jest zgodna z zaakceptowanym przez Kupuj膮cego projektem, w szczeg贸lno艣ci dotyczy to b艂臋d贸w interpunkcyjnych, stylistycznych, ortograficznych, liter贸wek w tre艣ci zaproszenia,
 • - dotyczy b艂臋d贸w wynikaj膮cych ze 藕le wype艂nionego formularza, w szczeg贸lno艣ci dotyczy to b艂臋d贸w interpunkcyjnych, stylistycznych, ortograficznych, liter贸wek w imionach i nazwiskach go艣ci na zaproszenia oraz koperty, brak specjalnej odmiany nazwis
 • - dotyczy r贸偶nic w wygl膮dzie produkt贸w wynikaj膮cych z ustawie艅 sprz臋tu komputerowego, monitora np. odcie艅 nadruku, papier贸w ozdobnych, proporcje produkt贸w,, r贸偶nic w kolorze wzor贸w pomi臋dzy projektem a wydrukiem (najbardziej zbli偶ony do projektu jest wydruk na papierze bia艂ym g艂adkim).
 • - dotyczy lekkich przesuni臋膰 wzgl臋dem osi, przesuni臋cia mog膮 dochodzi膰 nawet do 2mm, jest to naturalny proces produkcyjny.

搂 8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klient贸w przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach sk艂adanych zam贸wie艅 oraz w ramach 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 us艂ug drog膮 elektroniczn膮 lub w ramach innych okoliczno艣ci okre艣lonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klient贸w w celu realizacji zam贸wie艅, 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz innych cel贸w okre艣lonych w Regulaminie. Dane s膮 przetwarzane wy艂膮cznie na podstawie przepis贸w prawa lub zgody wyra偶onej przez Klienta zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.
 3. Zbi贸r danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zg艂aszany jest przez Sprzedawc臋 Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrze偶eniem, 偶e niepodanie okre艣lonych danych w procesie sk艂adania zam贸wienia uniemo偶liwia jego z艂o偶enie i realizacj臋.
 5. Klienci sklepu maj膮 prawo do wgl膮du w swoje dane, do ich poprawienia oraz wniesienia 偶膮dania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 6. Sprzedawca zapewnia mo偶liwo艣膰 usuni臋cia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca mo偶e odm贸wi膰 usuni臋cia danych osobowych, je偶eli Klient nie uregulowa艂 wszystkich nale偶no艣ci wobec Sprzedawcy lub naruszy艂 obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezb臋dne do wyja艣nienia tych okoliczno艣ci i ustalenia odpowiedzialno艣ci Klienta.
 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dok艂ada wszelkich stara艅 w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dost臋pem lub wykorzystaniem.
 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezb臋dnym do realizacji Dostawy.

搂 9 Prawa autorskie

 1. Wszystkie wzory, grafiki, zdj臋cia i inne materia艂y znajduj膮ce si臋 w serwisie bridartis.pl s膮 obj臋te prawami autorskimi, kt贸re s膮 wy艂膮czn膮 w艂asno艣ci膮 w艂a艣ciciela serwisu.
 2. Zabrania si臋 ich kopiowania, rozpowszechniania i u偶ycia (w tym cz臋艣ciowego) bez zgody w艂a艣ciciela.
 3. W przypadku, gdy klient chce umie艣ci膰 w艂asn膮 grafik臋, zdj臋cie itp nieb臋d膮ce w ofercie bridartis.pl, przesy艂aj膮c nam ten utw贸r mailem, o艣wiadcza, 偶e ma prawa do u偶ycia tego utworu i ponosi za ten utw贸r ca艂kowit膮 odpowiedzialno艣膰. Serwis bridartis.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci za przesy艂ane przez klienta utwory.

搂 10 Postanowienia ko艅cowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych spor贸w powsta艂ych pomi臋dzy聽Bridartis Sp. z o.o., a聽 Klientem, kt贸ry jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane s膮dom w艂a艣ciwym zgodnie z postanowieniami w艂a艣ciwych przepis贸w Kodeksu post臋powania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.